Aanbod

Wanneer een basisschool interesse heeft in het Sparklab zijn er verschillende mogelijkheden. 
Het lab is geen vaststaande methode maar betreft een pedagogische werkwijze met een aantal principes en vuistregels. Voor leerkrachten die hier inzicht in willen krijgen is een spelvormig gereedschap ontwikkeld, het ‘Spark spel’. De kern van het lab bestaat uit jonge filosofen en ervaren kunstenaars die zich bezighouden met een variëteit aan kunstdisciplines. We hebben een nauw samenwerkingsverband met de Rijdende Popschool voor het onderdeel ‘muzieklab’ en met Onix Architecten voor het onderdeel ‘bouwlab’.

Verschillende mogelijkheden

Een Sparklab sessie wordt wat betreft inhoud en duur ingevuld op basis van de vraagstelling en situatie van de school. Er worden geen losse workshops gegeven omdat het een verdiepend programma betreft.

Traject 1 Sparklab workshops

Een serie van minstens 5 workshops waarbij het Sparklab team kinderen op een zintuigelijke, fysieke en omgevingsgerichte manier laat kennismaken met een geïntegreerde combinatie van kunst, filosofie en muziek. 

Groepsgrootte: 30 kinderen verdeeld in 2 parallelgroepen met 2 begeleiders

Plaats: activiteitenruimte of schooltuinen.

Traject 2 Voor leerkrachten die zelf verder willen met kunst & kinderfilosofie

  1. Scholingsdag voor leerkrachten: 5 uur. Hier worden de belangrijkste spelregels van het kunst-&filosofielab belicht. Er wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde Spark spel, een stuk gereedschap in de vorm van een spel.
  2. Drie workshops met leerkrachten als observator: 3 x 2 ½ uur of 2 x 5 uur.
  3. Twee workshops Coaching on the Job met leerkracht als begeleider.
  4. Nabespreking/ reflectie: 1 x 2 ½ uur. 

Groepsgrootte: 30 kinderen verdeeld in 2 parallelgroepen met 2 begeleiders

Plaats: activiteitenruimte of schooltuinen.

Bijzonderheden: traject biedt scholing voor leerkrachten en borging doordat de school het Spark spel als gereedschap kan inzetten.

Traject 3: Kunst, kinderfilosofie en muziek in de wereld 

In samenwerking met de Rijdende Popschool geven we inhoud aan een mobiel muzieklab. Het gaat om een serie van 3 tot 5 kunst-, filosofie- & muziekexpedities waarin kinderen op reis gaan in de wijk rond hun school. Naar aanleiding van wat onderweg gebeurt stellen zij filosofische vragen en laten zich uitdagen tot creatieve verkenningen en het maken van muziek. Een kunstfanfare en een klaagkoor zijn mogelijke onderdelen van de expeditie. We gaan in dialoog met buurtbewoners, verkennen achterommetjes en fantaseren hoe de straten avontuurlijker kunnen worden.

Plaats: wijk rond de school

Groepsgrootte: 15 kinderen met 2 begeleiders.

Duur: 2 ½-3 uur. 

Bijzonderheden: kinderen leren onbekende aspecten van hun wijk kennen en zetten kunst en kinderfilosofie in directe relatie met wat zij in de wereld tegenkomen.

Los van bovenstaande trajecten is het mogelijk om in overleg een programma te ontwikkelen voor een projectweek, een Zomerschool, een Voorjaarsschool of een Winterschool.