Onderzoek

In 2012 en 2013 werd het Sparklab, kunst en filosofielab, als onderzoeksproject opgezet in het kader van de Master Kunsteducatie van de Hanzehogeschool/NHL. In het onderzoek werd een methodiek ontwikkeld voor workshops waarin middels een actie-reflectie cyclus van filosofische gesprekken en het maken van stop motion animatiefilmpjes in woorden en beelden werd gefilosofeerd. Deze workshops werden begeleid door een filosofielerares en een mediakunstenaar.

In de afgelopen 2 jaar was het lab onderwerp van PhD onderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen. Dit onderzoek richt zich op de verdere ontwikkeling van het Sparklab en op de theroretische onderbouwing ervan. Dit betekent concreet dat zowel de didactische opzet (met name werkvormen) van het lab werden ontwikkeld en onderzocht als dat gekeken werd naar de pedagogische doelen die hiermee bereikt werden.

De theoretische onderbouwing richt zich op de ruimte die wordt geboden voor de subjectwording (persoonsvorming) van de kinderen; het vinden van hun authentieke en creatieve stem in dialoog met de ander, het herkennen van de eigen expressie in een gedeeld eigenaarschap. Deze subjectwording staat onder druk in het gewone onderwijs, dat met name op kwalificatie en socialisatie is gericht.

Het onderzoek betreft handelingsonderzoek; de Bisschop Bekkersschool was als partner co-onderzoeker en dus op meerdere manieren betrokken. Kinderen uit groep 7 en 8 mochten gedurende het eerste jaar een keer in de twee weken deelnemen aan het lab en in het tweede jaar werden de kinderen een schooldag per maand uit de school meegenomen voor een workshop in het bos; voor de ontwikkelfase was het beter om tijdelijk in een rustiger ‘enclavevorm’ te opereren. Daarbij was altijd een leerkracht/ICCer aanwezig en roulerend kwamen verschillende leerkrachten van groep 6,7 en 8, de directrice en de IBer observeren.

Filosoferen met voorwerpen

Filosoferen met beelden