Over Sparklab

Hoe kun je weten of iets echt is? Kun je verdriet uitzetten? Kan een mislukte tekening ook mooi zijn? Mag je iets slechts doen om iets goeds te veroorzaken?

kunst & kinderfilosofie

‘Je moet steeds meer vragen om je heen krijgen’
Jonas, groep 7

Sparklab is een kunst-& filosofielab waarin kunst en kinderfilosofie worden ingezet voor de persoonsvorming van kinderen op de basisschool. Zij krijgen hier de ruimte om vanuit hun eigen ervaringswereld vrij te denken over filosofische vragen en deze middels dialoog en creatieve expressie te verkennen. Kinderen worden beschouwd als meerstemmig, ofwel polyfonisch. De verschillende kwaliteiten, houdingen en perspectieven die wij bij hem naar voren zien komen duiden we aan als authentieke, creatieve en verantwoordelijke stemmen. De relatie met een complexe wereld waarin zij zich moeten verhouden tot de ander en wat anders is is een uitgangspunt. De verschillende overtuigingen mogen schuren en hoeven niet opgelost te worden. In deze tijd van polarisatie is het kunnen vormgeven aan je eigen vrijheid en het kunnen voeren van een dialoog erg nodig.

Sparklab is mobiel en kan zowel binnenschools als buitenschools worden ingezet.  Het lab is ontwikkeld door artistiek leider Nathalie Beekman middels een PhD onderzoek bij de RuG (supervisors professor Jacques Zeelen en professor Gert Biesta) en in nauwe samenwerking met KDS Bisschop Bekkers in Groningen.

Kunst en kinderfilosofie staan in het lab in een dynamische interactie met elkaar. Zo wordt in de filosofische dialoog het spreken afgewisseld met korte creatieve opdrachten en omgekeerd vormen filosofische vragen het uitgangspunt van de creatieve oefeningen. Hierdoor kunnen kinderen op verbale, beeldende, dansante en muzische manieren vragen en thema’s verkennen en zich uitdrukken en is er dus ruimte voor ieder kind.

Het bezig zijn met kunst gaat niet om het maken van kunstwerkjes maar om het met een open, creatieve houding in de wereld zijn, om een avontuurlijk proces waarin verwondering leidend is. Kinderfilosofie wordt hier beschouwd als een dialogisch, creatief denkspel. De eigen ervaring vormt de basis voor het nadenken over filosofische vragen, waardoor deze van betekenis kunnen worden voor de kinderen zelf en voor de wereld. Het gaat hier niet om wat ‘grote filosofen’ gedacht hebben maar om het leren kennen van hun eigen denken en dat van de anderen en over ultieme vragen, waarop geen antwoord mogelijk is. Er bestaan hier dus geen goede of foute antwoorden.

De natuur is een belangrijke context voor het lab; hierdoor is het programma zintuigelijk, omgevingsgericht en fysiek.

Team (under construction)

nathalie beekman

Is als initiator, onderzoeker en artistiek leider gericht op de ontwikkeling en implementatie van het Sparklab.

carla wolbers

Is als producent en hoofd financiën betrokken bij de stichting Sparklab.