Afgeronde projecten

Mijn Thuis Mijn Verhaal

Mijn huis droomt over mij omdat hij me mist als ik weg ben’
Niemandsland en Hier woon ik! in het aardbevingsgebied

In oktober 2017 publiceerde Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer het rapport ‘Vaste grond gezocht’ waarin naar voren kwam dat ‘er op alle fronten te weinig aandacht was voor de circa 30.000 kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied’. Met betrekking tot de aardbevingsproblematiek zouden hun stemmen in de jaren daarvoor niet of nauwelijks zijn gehoord. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een aantal van hen wel degelijk last had van de gevolgen van de aardbevingen. Sparklab werd uitgenodigd om middels kunst en kinderfilosofie zichtbaar te maken wat er speelde. De kinderen moesten in hun kracht gezet worden door ruimte te bieden voor het naar voren komen van hun stemmen. Op deze manier zou worden bijgedragen aan het doorbreken van de ‘verstomming’ van kinderen in het aardbevingsgebied. We ontwikkelden een tweetal deelprojecten, gericht op groep 1 t/m 5 van de vier basisscholen in Appingedam. Dit betrof de scholen die onder IKC Olingertil en IKC Opwierde vallen.

“Verhuizen is niet fijn want de muren zijn zo mooi”

Voor groep 1 en 2 betrof het een op maat ontwikkeld programma, Hier Woon Ik!, waarin kleuters in kleine zandbakken een veilige wereld voor een ‘verloren huisje’ of voor een ‘reislustige vogel’ bouwden. Voor groep 3 t/m 5 ging het om Niemandsland, kunst-& filosofieworkshops waarin kinderen door middel van beelden en woorden in dialoog gingen. Het verzoek van de betrokken leerkrachten en ouders was om zo min mogelijk op een rechtstreekse manier over de aardbevingen te spreken om de kinderen geen woorden in de mond te leggen of te verontrusten. Dit was mogelijk omdat met kunst en kinderfilosofie onderwerpen aan de orde kunnen komen op een ‘omcirkelende’ manier.

Er werd een pop up atelier opgebouwd waarin kinderen tot dialoog werden uitgenodigd en zich op verschillende expressieve manieren konden uiten. Er werden veel zintuigelijk rijke materialen aangeboden, verschillend in structuur en grootte. Iedere sessie was er een ander thema of centrale vraag die werd verkend; ‘Wie ben ik?’ ‘Wat is een (t)huis`?’ en ‘Wie is de baas van je leven?’

Boekje Mijn Thuis Mijn Verhaal