Spark spel

Het Spark spel is een gamified tool waarmee de werkwijze van Sparklab wordt ontsloten voor leerkrachten die ermee willen werken. Hiermee kunnen twee tot drie leerkrachten de basis leggen voor een dag of halve dag creatief maken, denken, handelen en filosoferen. Dit doen zij door in rondes dagdelen vorm te geven, waarna ze de inhoud creëren door op creatieve wijze kaarten te combineren.
Gedurende het spel wisselen spelers tussen de rollen van Ontwikkelaar en Reflector.

Het ontwerp van dit spel komt voort uit het PhD onderzoek naar dit kunst- & filosofielab bij KDS Bisschop Bekkers, een basisschool in Groningen. In het lab wordt gewerkt met de drieslag kunst, kinderfilosofie en natuur. In dit kaartspel gaat het om een set principes en activiteiten op basis waarvan geïmproviseerd kan worden. Dit dient als ideeëngenerator voor de sessies, waarin je als begeleider zelf de creatieve opdrachten en filosofische vragen moet bedenken. Het zwaartepunt ligt op het eerste, omdat voor het tweede meer kennis nodig is.

De kaarten van het Sparklab Spel zijn in twee categorieën opgedeeld: Structuur- en Inhoud kaarten. De eerste categorie, Structuur kaarten, worden gebruikt om de lijn en indeling van de dag te bepalen. De tweede categorie, Inhoud kaarten, helpen de spelers om inhoud te geven aan filosofische gesprekken en activiteiten. Als geheel vormen de kaarten een wisselwerking tussen actie en reflectie op twee niveaus: gedurende de hele legging, alsmede binnen de rondes. Het is aan alle spelers om deze wisselwerking te bewaken. Spelers worden aangemoedigd om eigen inzichten toe te passen en verder te kijken dan de meest voor de hand liggende uitvoering. Zo kan de opdracht “Maak een compositie als een dier!” betekenen dat de kinderen zich gedragen als een dier. Maar misschien kiest de speler ervoor om de kinderen na te laten denken over wat een dier mooi zou vinden klinken. De combinatie “Maak een gedicht met iets uit de natuur!” kan uitgevoerd worden door met takken te schrijven. Maar je zou ook stenen en bladeren kunnen neerleggen in een poëtische volgorde, zonder te schrijven. Kortom: niks hoeft voor de hand liggend te zijn!

Handleiding Spark spel